sreda, 03. december 2014Zajemanje vibracijske energije s pomočjo razlike v izstopnih energijah materialov 

tudi s tem se bom nekoč ukvarjal :) Samo enega dobrega študenta rabim, pa gremo v akcijo... 
... zaenkrat pa so nas prehiteli Finci, ki so za zajemanje vibracijske energije uporabili razliko izstopnih del dveh materialov. Zanimiv članek, poln osnov elektrotehnike. Ko želimo dva različna materiala združiti želita preiti v termodinamično ravnovesje tako, da se izenačita fermijeva nivoja obeh materialov. Pri tem pride do potencialne razlike,  ta pa se odraža v spremembi koncentracije električnih nabojev na površini materialov. Časovna sprememba naboja pa ni nič drugega kot električni tok. Če torej dva materiala z različnimi izstopnimi deli gibljemo tako, da se približujeta in oddaljujeta, dobimo električni tok, ki ga je potrebno le še ustrezno usmeriti in shraniti. ....Preberite več o tem v:
http://www.vtt.fi/news/2014/30102014_VTTlta_uusi_menetelma_sahkon_tuottamiseen.jsp?lang=en
http://www.nature.com/srep/2014/141028/srep06799/full/srep06799.html